Zülfikarlar Holding

KARİYER İMKANLARI

İnsan Kaynakları sistemimizin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümünü kapsayan kariyer yönetimi sürecimiz uçtan uca entegre bir şekilde tanımlanmaktadır. Çalışanlar ile kariyer haritalarının eşleştirilmesi hem çalışan bağlılığı hem de kurumsal vizyonun sağlanabilirliği açısından en temel başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir.